ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: