นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ๒๐๒๐


Share: