โครงการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

วันที่ 15 กค. 63 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พมจ.สกลนคร ประธานการประชุมหัวหน้ากล่ม/ฝ่าย...

โพสต์โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial