หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าว เด่น

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน one home ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง”

ข่าว สาร

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอประกาศรับสมัครผู้ทรงคุ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

Tab Content
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ๒๐๒๐

Click here Click here

Read More »
รูปกิจกรรม ไม่มีความเห็น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔

Click here

Read More »
รูปกิจกรรม ไม่มีความเห็น

รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link

e-service

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สายด่วน 1300สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

89729
Total Visitors
233
Visitors Today
14
Live visitors
89729
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ถ.สกลกาฬสินธ์ุ  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

 042-711-439 ถึง 40

เด็กแรกเกิด 042-712-454

 amnat-mso@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial